0

(13/08/13) ROBBIE WILLIAMS - Zagreb

 

13. avgust – utorak

Polazak iz Beograda u 06:00h (Sava Centar – savska strana), iz Novog Sada u 06:00h (plato Želj. stanice -
lokomotiva) … dolazak u Zagreb oko 13:00h, slobodno popodne u centru grada, uveče koncert, jedan sat posle
koncerta polazak za Novi Sad i Beograd, noćna vožnja…
14. avgust – sreda

…dolazak u Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim satima. (kraj usluga)

CENA ARANŽMANA (BUS + VODIČ): 40€ (dinarsko plaćanje)

Cene ulaznica:

12.010 rsd – fan pit;

6.400 rsd – teren – stajanje;

8.895 rsd – tribina zapad dole;

7.335 rsd – tribina zapad gore;

7.335 rsd – tribina istok;

5.775 rsd – tribina sever dole;

4.220 rsd – tribina sever gore;

ARANŽMAN SADRŽI:

• prevoz autobusom (klima, video) na relaciji:
Beograd – Zagreb – Beograd
Novi Sad – Zagreb – Novi Sad
• vodiča – pratioca na putovanju

ARANŽMAN NE SADRŽI:

• ulaznicu za koncert (ulaznicu pribavlja Belvi Travel)
• medjunardno zdravstveno osiguranje (355 rsd)

Način plaćanja: aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po
prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja – Intesa banke,
na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 50% od ukupne
cene aranžmana, ostatak najkasnije 10 dana pre putovanja.

  • Minimalni broj za realizaciju programa je 35 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.