0

(31/07/13) IRON MAIDEN - Zagreb

 

iron maiden

PROGRAM ORGANIZOVANOG PUTOVANJA:

31. jul – sreda

Polazak iz Beograda u 06:30h (Sava Centar – savska strana), iz Novog Sada u 06:30h (plato Želj. stanice – lokomotiva) … dolazak u Zagreb oko 13:00h, slobodno popodne u centru grada, uveče koncert, jedan sat posle koncerta polazak za Novi Sad i Beograd, noćna vožnja…

1. avgust – četvrtak

…dolazak u Novi Sad i Beograd u ranim jutarnjim satima. (kraj usluga)

CENA ARANŽMANA (BUS + VODIČ):  40€  (dinarsko plaćanje)

Cene  ulaznica:

4.470 rsd – parter – stajanje;

5.325 rsd – tribina 1 – sedenje;

4.470 rsd – tribina 2 – sedenje;

4.080 rsd – tribina 3 – sedenje;

 

ARANŽMAN SADRŽI:

  • prevoz autobusom (klima, video) na relaciji:
    Beograd – Zagreb – Beograd
    Novi Sad – Zagreb – Novi Sad
  • vodiča – pratioca na putovanju

 

ARANŽMAN NE SADRŽI:

  • ulaznicu za koncert (ulaznicu pribavlja Belvi Travel)

  • medjunardno zdravstveno osiguranje (355 rsd)

Način plaćanja: aranžman se plaća u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke organizatora putovanja – Intesa banke, na dan uplate. Prijava putovanja podrazumeva uplatu od 50% od ukupne cene aranžmana, ostatak najkasnije 10 dana pre putovanja.

Minimalni broj za realizaciju programa je 35 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre polaska. U slučaju promene na monetarnom tržištu, promene u cenama prevoznika, osiguravajućih društava agencija zadržava pravo da koriguje cenu aranžmana. Belvi Travel ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja, dobijenih od strane radnika agencije, kao i radnika ovlašćenih subagenata, koje nisu u skladu sa elementima zaključenog Ugovora o putovanju.

Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.