(16.09.2017) THE ROLLING STONES – AUSTRIJA

iron maiden

Program putovanja:

15. septembar – petak
Polazak iz Beograda u 23:00h (parking OTC-a – Novi Beograd), noćna vožnja…

16. septembar – subota
…dolazak u Spielberg u prepodnevnim satima, slobodno vreme do koncerta, uveče koncert, jedan sat posle koncerta polazak za Beograd, noćna vožnja…

17. septembar – nedelja
…dolazak u Beograd u prepodnevnim satima. (kraj usluga)

CENA ARANŽMANA (BUS + VODIČ): 70€ (dinarsko plaćanje)

ARANŽMAN SADRŽI:
• prevoz autobusom (klima, video) na relaciji: Beograd – Spielberg – Beograd;
• vodiča – pratioca na putovanju

ARANŽMAN NE SADRŽI:
• međunardno zdravstveno osiguranje

NAČIN PLAĆANJA: Cena aranžmana je izražena u EUR po osobi. Dinarsko plaćanje po efektivnom prodajnom kursu banka Intese na dan uplate. Rezervacija aranžmana se obezbeđuje uplatom akontacije u iznosu od 30% od ukupne vrednosti aranžmana, a ostatak se plaća 15 dana pre polaska na putovanje – gotovinski, platnim karticama Visa, Mastercard, Maestro, Dina.

NAPOMENA: Minimalni broj za realizaciju programa je 30 putnika. Aranžman je moguće realizovati i sa manjim brojem putnika uz neophodne korekcije cene i uslova putovanja uz saglasnost prijavljenih putnika. U slučaju nedovoljnog broja putnika, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 7 dana pre polaska.

Organizator: BELVI TRAVEL, Beograd, Kosovska 17, Licenca: OTP-25/2016 od 08.02.2016.

Informacije i rezervacije:
Poslovnica Stari Grad Beograd, Kosovska 10 011/322-3300; 3340-888; 3224-198 belvitravel@belvi.rs
Poslovnica Novi Beograd (Belville) Jurija Gagarina 12b 011/6302-066; 6302-067 belvitravelnbg@belvi.rs

Uz ovaj program i cenovnik važe Opšti uslovi putovanja agencije Belvi Travel.
Program putovanja je objavljen na internet prezentaciji: www.belvi.rs Cenovnik br 1 / 10.08.2017.
U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu Organizator ima garancije putovanja po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0078/2017 od 04.01.2017., zaključenog sa ugovaračem osiguranja Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14 koja se aktivira kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 68,011 3228 687, prijavom na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs. Polisa broj 300055961 od 25.01.2017. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”. Beograd, 25.01.2017. Belvi d.o.o, Beograd, Kosovska 17. Licenca OTP 25/2016 od 08.02.2016.

36 GODINA ISKUSTVA U ORGANIZOVANJU PUTOVANJA NA ROCK KONCERTE
Vođa putovanja: Ivan Morić 063/80 520 80 ivan.moric@belvi.rs www.internettravel.rs

You might also likeclose